หน้าหลัก arrow Unit Profile arrow งานห้องคลอด Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
งานห้องคลอด พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Friday, 19 September 2008

งานห้องคลอด

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน
      ให้บริการทำคลอด  ดูแลขณะรอคลอด  ดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้ลูกเกิดรอด  แม่ปลอดภัย  พึงพอใจทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ

ปรัชญา / ค่านิยม / อุดมการณ์ร่วม
      1. ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
      2. ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
      3. มีคุณธรรมและพิทักษ์สิทธิของผู้รับบริการ

ขอบเขตของการจัดบริการ
      •ให้การดูแลหญิงรอคลอด  ทำคลอดในรายปกติ ช่วยทำคลอดในรายผิดปกติตลอด  24  ชั่งโมง
      •ให้การดูแลมารดา  และทารกหลังคลอด  2  วัน
      •ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด   และให้วัคซีนป้องกันโรคในทารกแรกเกิด
      •ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
      •ให้บริการตรวจ มารดาและทารกหลังคลอด 4 สัปดาห์
      •ให้ข้อมูล ความรู้ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 
      •ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูก   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
      •ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด  หลังคลอด 
      •ส่งต่อในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนและมีความเสี่ยงสูงของหญิงตั้งครรภ์
      • ติดตามผลการรักษาการดูแลที่บ้าน/รพ.ที่รับการส่งต่อ โดยมีระบบส่งต่อในเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อติดตามผลการรักษา

 

ดาวน์โหลด Unit Profile

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net