หน้าหลัก arrow Unit Profile arrow งานกายภาพบำบัด Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
งานกายภาพบำบัด พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Friday, 19 September 2008

งานกายภาพบำบัด

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย
      มุ่งมั่นให้บริการทางกายภาพบำบัด ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน วิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงภาวะปกติที่ป่วยปลอดภัยและพึงพอใจ

ขอบเขตบริการ
      1) ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไปในเวลาราชการ ทั้ง OPD และ IPD
      2) ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไปนอกเวลาราชการ ทั้ง OPD และ IPD เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
      โดยให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางด้านกายภาพบำบัด รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน อบรม/ให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วย/ผู้ที่เกี่ยวข้องในและนอกสถานบริการ และขยายงานกายภาพบำบัดสู่ชุมชน

ดาวน์โหลด Unit Profile

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Power By Wnhospital.net